Ett stort tack säger vi till alla besökare som åkte på vår konstrunda den 6 maj. Vi har dragit en vinnare på vår konstbingo som man kunde delta i under konstrundan och stort Grattis säger vi till Ingegerd Hobring som vunnit en tavla! Tavlan finns att hämta på Hammarstrands bibliotek.