Vi i styrelsen vill tacka er som kom till vårt årsmöte och till föreläsningen ”Grymhetens konst – Etiska reflektioner kring kontroversiella konstverk” med Freddie Ross! Vi hade 39 medlemmar 2019 och det innebär att vi lottade ut fyra tavlor.

Vinnare blev: Harriet Sundqvist, Gunnel Spogardh, Åsa Nathanelsson och Carina Landin. Vinnarna är kontaktade.

Vi lottade också ut en tavla och en konstbok bland de medlemmar som deltog på årsmötet. Vinnare blev Kjerstin Hjelm och Carina Landin.

Protokoll från årsmötet publiceras när det justerats på sidan årsmöteshandlingar.

Vi vill också hälsa vår nya styrelseledamot Eva Viberg varmt välkommen! Nu siktar vi på att bli fler medlemmar 2020. Glöm inte bort att betala medlemsavgift!