Innan vi informerar om en mindre rolig situation, vill vi tackar alla utställare och besökare till utställningen för visat intresse!

På grund av naturliga avgångar så måste en ny styrelse, valberedning och inköpsgrupp tillsättas. I början på september informerades våra medlemmar om situationen, men ingen har ställt sig till förfogande.

Vår förhoppning är nu att vi denna väg kan hitta en ny styrelse. Enligt stadgarna måste styrelsen bestå av 7 ledamöter och 3 ersättare, valberedningen ska bestå av 2-3 personer och inköpsgruppen av 3 medlemmar. Skicka ett mail till info@ragundakonst.se om du är intresserad och vill veta mer.

Tack på förhand!