Protokoll årsmote 2017 Ragundadalens konstförening