Vi är tyvärr tvungna att ställa in den planerade konstresan på grund av för få anmälningar. Vi tar nya tag till hösten och hoppas att fler vill följa med då.