Då var det snart dags för Ragundadalens konstförenings årsmöte. Onsdag den 22 mars kl.18 träffas vi på Kullsta Gamla skola. Vi har gjort lite förändringar i förfarandet av det konstlotteri för våra medlemmar som vi har vid årsmötet. Vi kommer inte som tidigare år skicka ut någon prioriteringslista till våra medlemmar. Vi kommer, som vi tidigare gjort, att ställa ut konstverken som ska lottas ut i fönstret på Swedbank i Hammarstrand och sedan lottar vi helt enkelt ut dem vid årsmötet i tur och ordning.

Vi har få medlemmar som vill engagera sig i styrelsearbetet och vi hoppas att ett enklare förfarande med konstlotteriet/styrelsen och istället ett tydligare fokus på verksamhet kan locka fler att vara med! Kom gärna till årsmötet och berätta vad du tycker! Vad ska vi som konstförening hitta på? Vad vill Du engagera dig i?
Naturligtvis bjuder vi på fika!
Välkommen!