Det hela började den 9 december 1982 i Anders Olofskolans matsal.

Ett tjugotal intresserade hade samlats för att diskutera bildandet av en konstförening i Ragunda. Det resulterade i att en interimstyrelse tillsattes den kvällen. Den bestod av ordförande Alf Grandell, vice ordörande Mariann Hedman, sekreterare Marianne Ericsson och ledamöterna John-Erik Bergh och Barbro Caldeborg.

Det beslutades att det första årsmötet skulle hållas under mars 1983. Fram till dess skulle interimstyrelsen ta fram förslag till stadgar, årsavgift, namn, verksamhetsplan och budget. Efter fyra möten var allt klart och man hade även fastställt programmet till det första årsmötet som skulle hållas den 27 mars 1983. Interimstyrelsen fungerade även som valberedning till årsmötet och Gudrun Pierre utarbetade föreningens emblem.

Vid årsmötet fastställdes interimstyrelsen förslag och Ragundadalens konstförening var ett faktum.

Första verksamhetsåret

Under föreningens första verksamhetsår ordnades två konstresor. Den första resan gick till Sollefteå den 23 april 1983 för att besöka Y-läns avdelning av SKR:s distriktsstämma med en utställning av konstnärerna Atti Johansson, Pär Andersson, S-O Lingvall och Hans Wogert.

Den 18 februari 1984 åkte man till Östersund och Galleri 92 där Bengt Lindström ställde ut. Man passade även på att besöka Länsmuséets Vårsalong.

Utställningar under temat grafik & studiecirkeln “Konstgrafiska tekniker”

Föreningen arrangerade även flera utställningar under temat grafik.

V. 25-28 visades utställningen Älvboden av grafikern Mattias Fagerholm.
V. 28 hölls en utställning i Församlingsgården, Hammarstrand med de lokala konstnärerna Erik Gisslén,
Görgen Norman, Barbro Caldeborg, Ingegerd Gärtner, Sture Bergström, Berit Byström, Karin Svensson och Gudrun Pierre.
Den 3-22 december visades en utställning från Grafiska sällskapet med konstnärerna Cecilia Frisendahl, Lennart Landqvist, Olle Berlin, Christina Campbell och Hans Andersson.

Dessutom samlades ett 15-tal medlemmar i Församlingsgården, Hammarstrand den 23 oktober 1983 där de beslutade att starta en studiecirkel – “Konstgrafiska tekniker” – med Aino Näslund som ledare.

Det totala medlemsantalet uppgick till 195 st.