Ragundadalens Konstförening grundades 1983 och syftet är att inom Ragunda kommun väcka, underhålla och bredda intresset för konst foto, konsthantverk och övriga konstrelaterade områden.

Målet är att skapa och delta i aktiviteter utifrån medlemmarnas önskemål. Det kan exempelvis vara utställningar, studiecirklar och gemensamma konstresor.

Nya stadgar Ragunda konstförening