Idag säger vi grattis till våra stipendiater! Matilda Karlsten, Hansåkerskolan och Ida Skoog, Anders-Olof skolan har i år tilldelats Ragundadalens konststipendium för intresse och fallenhet i ämnet bild. Vi har fått hjälp med utnämningarna av bildlärarna Annica Andersson och Eva Viberg och priset delades ut i samband med skolavslutningarna.